tərcüman

tərcüman
ə. 1) tərcüməçi, mütərcim, dilmanc; 2) izah, təfsir, şərh; 3) m. birisinin məqsəd və məramını ifadə edən vasitə; ifadəçi

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tərcüman — is. <ər. «tərcümə»dən> köhn. 1. Tərcüməçi. Həmin məsələlərdən birisi də sabiq alman konsulxanası tərcümanlarından Əbülfət mirzənin evini axtarmaq və bəzi məsələləri aydın etməkdən ibarət idi. M. S. O.. 2. məc. İfadə edən, bildirən, əks… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • an — is. <ər.> Ən cüzi bir zaman, ləhzə, dəm, bir gözqırpımlıq müddət. Bir an – bir saniyə, bir dəqiqə. Bir an onu gözündən qoymadı. – Bir an səni görməyəndə, yarım; Əfğanı yetirrəm asimanə. H. x.. Gözünü uşaqdan, anadan bir an; Ayıra bilmirdi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biclik — is. Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq; hiyləgərlik, kələkbazlıq, fəndgirlik. Biclik etmək. – Hər fənd və bicliklə edər kəsb maaşın; Saxlar özü başın. M. Ə. S.. Çərçizadə nə qədər bicliyi, bacarığı, istedadı vardı, ortaya çıxardı. Ə. Vəl.. Özünü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müşkül — <ər.> 1. sif. Çətin, zor, çətin başa gələ bilən, çətin həll edilə bilən. Müşkül hal. Müşkül məsələ. – Mən and içirəm ki, indiyədək «Tərcüman» qəzetinin sahibi bir belə müşkül işə rast gəlməyib. C. M.. // Ağır, dözülməz. Səbr eyləmək olarmı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məsələn — bağl. <ər.> 1. Cümlədə bir şeyin şərhinə dair misallar vermək üçün işlədilir. Əşyanın adını bildirən sözlərə isim deyilir, məsələn: quş, ev, adam və s. 2. Cümlədə müəyyən fikri nəzərə çarpdırdıqda işlədilir. «Tərcüman»ın fərmayişindən bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • soluq — sif. Solmuş, solğun, rəngi qaçmış, təravəti qaçmış. <Qurbanın> biixtiyar soluq dodaqlarından bütün iztirab və kədərlərinə tərcüman olan bir «of» uçdu. A. Ş.. Ömür qəndilinin şölələrindən; Dərdiyi çiçəklər olacaq soluq. M. Müş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”